Tác Giả – Tác Phẩm

 ( Bấm vào tựa đề đã chọn bài viết sẽ mở ra )

 

Bùi Giáng Đi Vào Cõi Thơ

Phạm Công Thiện

Chiếc Lá Hoàng Cầm

Duyên Anh

Từng Người Tình Bỏ Ta Đi

Từ Ngày Xưa Hoàng Thị …

Hồ Hữu Tường

Lê Uyên&Phương- Một Lần Hạnh Ngộ

Phan Lạc Phúc

Trầm Tử Thiêng

Nhà Văn Lan Khai

Vũ Hữu Định

Vũ Trọng Phụng

Vũ Hoàng Chương

Văn Cao

Chính Khí Ca

Thơ Nhạc

Nhạc Lạ

Mưa Ơi

Trăng Nghẹn

Tản Mạn Về Hoa

.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s