Tác Giả – Tác Phẩm

 ( Bấm vào tựa đề đã chọn bài viết sẽ mở ra )

 

Bùi Giáng Đi Vào Cõi Thơ

Phạm Công Thiện

Chiếc Lá Hoàng Cầm

Duyên Anh

Từng Người Tình Bỏ Ta Đi

Từ Ngày Xưa Hoàng Thị …

Hồ Hữu Tường

Lê Uyên&Phương- Một Lần Hạnh Ngộ

Phan Lạc Phúc

Trầm Tử Thiêng

Nhà Văn Lan Khai

Vũ Hữu Định

Vũ Trọng Phụng

Vũ Hoàng Chương

Văn Cao

Chính Khí Ca

Thơ Nhạc

Nhạc Lạ

Mưa Ơi

Trăng Nghẹn

Tản Mạn Về Hoa

.

2 thoughts on “Tác Giả – Tác Phẩm

  1. xin cho tôi biết thân thế và sự nghiệp của nhà văn CHU SA LAN ( vì tôi rất thích đọc các tác phẩm của Ông , tôi đọc gần như hết ) , cái quang trọng là nhà văn còn sống không !

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s