Truyện Đọc

 ( Bấm vào tựa đề đã chọn bài viết sẽ mở ra )

Truyện Ngắn

 

Con Rắn Bông Súng

Cá Lia Thia Khạp Da Bò

Nồi Thịt Kho

Gã Ăn Trộm Tình

Truyện Dài

 

 Dòng sông cỏ mục

 

Giấc Mơ Của Một Người Tị Nạn

Kỷ Niệm Mù Sương

Những Kẻ Bất Khuất

Mắt Kẽm Gai

Qùy

Sa Huỳnh

Vạt Nắng Sau Hè

Hương Mù U

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s