Truyện Đọc – Truyện Ngắn

Con Rắn Bông Súng

Diễn Đọc Bởi Thanh PhươngCá Lia Thia Khạp Da Bò

Diễn đạt bởi hai giọng đọc CathyLy và DzuyLinh cùng lời giới thiệu của Sương Anh.Gã Ăn Trộm Tình

Diễn Đọc Bởi Yến Linh 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s