Truyện Đọc – Truyện Ngắn

Con Rắn Bông Súng

Diễn Đọc Bởi Thanh PhươngCá Lia Thia Khạp Da Bò

Diễn đạt bởi hai giọng đọc CathyLy và DzuyLinh cùng lời giới thiệu của Sương Anh.Gã Ăn Trộm Tình

Diễn Đọc Bởi Yến Linh