Truyện PDF

 ( Bấm vào tựa đề đã chọn bài viết sẽ mở ra )

Tất cả tiểu thuyết trong trang này đều được đúc kết dưới dạng PDF, có dung lượng nhỏ.

Mọi người có thể tải và lưu trử trong máy của mình…

Trang 1

Áo Thiên Thanh

Cũng Đành

Còn Nhớ Tân Uyên

Giấc Mơ Của Một Người Tị Nạn

Hương Mù U

Kỷ Niệm Mù Sương

Như Hạnh

Những Người Đi Xây Mộng

Trang 2

Mắt Kẽm Gai

Mắt Em Người Sài Gòn

Phiên tòa dưới âm phủ

Qùy

Sa Huỳnh

Trăng Buông

Từ những dòng chữ em đã viết…

Vạt Nắng Sau Hè

Trang 3

– Kiếm Hiệp –
Giặc Bắc

-Tập truyện ngắn –
Quê Nghèo

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s