Mưa ơi…

Khúc mưa

Tháng sáu
Mưa…
Giá trời đừng mưa
anh đừng nhớ
Trời không mưa và anh không nhớ
anh còn biết làm gì?…
Em như hạt mưa trên phố xưa
Nuôi kỷ niệm bám hoài trí nhớ


Kỷ niệm như rêu…
Giẫm vào anh trượt ngã
tình xưa xa lắm rồi…
Giá trời đừng mưa
anh chẳng cần xuống phố
Hoa cúc vàng nhà ai
thả chừng chùm
Hoài nhớ
áo em vàng…
Tháng sáu…
Trời buồn…
Lũ chim sẻ hiên nhà đi mất
Như em…
Như em…

Đỗ Trung Quân

Tình khúc tháng sáu-thơ Nguyên Sa- nhạc Ngô thuỵ Miên-hát T. Th

97

 

Mưa rơi- thơ Hoàng Ngọc Ẩn-

Tiễn Tình 

Vay mưa trăm hạt
Si mê 
Xâu chuỗi đưa tiễn
Người về xứ xa
Mưa bay qua phố qua nhà
Em bay qua quãng đời ta
Bao giờ
Vay chiêm bao một chút mơ
Để xe rời bến vẫn ngờ
Như đang …
Vay em một chút vội vàng
Rồi mai trả hết
Muộn màng cho nhau.

Mường Mán 

 

hvln