khúc từ 42

 

tôi đã có hơn mười ngàn đêm

tôi mở mắt

để nhớ và để khóc

về một quê hương xa lắc

***

đã có rất nhiều đêm

tôi thức giấc

nghe đồng hồ tích tắc

để khóc

đất nước tôi sẽ mất

về tay lũ giặc tàu phương bắc

*****

tôi đã khóc

hằng đêm tôi đã khóc

dân tôi mất tự do vì tay những thằng-lãnh-tụ-ngoài-bắc

muốn có quyền uy nên phải làm nô lệ trước nhất

trong con mắt thấy tiền nặng hơn lòng ái quốc

****

tôi đã có

nhiều ngàn đêm

thức giấc giữa đêm khuya

nghĩ về thắng thua được mất

sống bốn mươi hai năm tự do

nên biết

giá của tự do ngày càng đắt

****

Tôi đã có rất nhiều đêm thức trắng

nghe đồng hồ tích tắc

nhớ thương hoài

một quê hương mất dần theo trí nhớ

chu sa lan

Mơ hồ tiếng mưa rơi…

mua 3

Nơi ta ở thuộc vùng rừng núi. Nhà ta lại nằm dưới thung lũng, nhìn lên núi đồi bao quanh. Tuy không cao song cũng đủ che tầm mắt nhìn. Bây giờ đang mùa mưa. Mưa đêm. Mưa ngày. Mưa nửa khuya. Mưa gần sáng. Mưa trong tiếng sấm gầm. Mưa trong ánh chớp lòe. Tháng tư là tháng của mùa xuân song lại là tháng buồn. Có những ngày không làm gì ta mở tung cửa sổ để cho hơi nước lành lạnh lùa vào phòng. Ngồi trên ghế lặng nhìn mưa rơi. Những giọt nước tự trời cao đổ xuống.

Continue reading