Các giai thoại Nam Kỳ Lục Tỉnh

103199_1368967575

Để mở rộng chuyên mục Quê Hương Mến Yêu chúng tôi sẽ sưu tầm và đăng tải các bài viết có liên quan tới quê hương với tất cả mọi thể loại như khảo cứu, bút ký, du ký, tuỳ bút… Đầu tiên là bài viết của tác giả Vương Kim Hùng.

Những địa danh mang tên Cái

( Bấm vào tựa đề bài viết sẽ mở ra )

diadanhmangtencai

 hvln

b14

Các giai thoại Nam Kỳ Lục Tỉnh

 

NKLT Phan 1

NKLT Phan 2

.

Mỹ Tho Xưa

macnhan-mythoxua

hvln

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s