Nhạc : Lê Quang Diêu

 

Lê Quang Diêu

 

Bóng Khói Ninh Kiều

Niềm Đau Tự Do

Người Tình California

Thân Phận

Thôi Em Đừng Buồn

imagesQRA0IMMR

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s