Nhạc : Lê Quang Diêu

 

Lê Quang Diêu

 

Bóng Khói Ninh Kiều

Niềm Đau Tự Do

Người Tình California

Thân Phận

Thôi Em Đừng Buồn

imagesQRA0IMMR