Nhạc : Phạm Duy

 

Phạm Duy

Đưa Em Tìm Động Hoa Vàng

Còn Chút Gì Để Nhớ Để Quên

Cỏ Hồng

Hoa Rụng Ven Sông

Ngậm Ngùi

 Thuyền Viễn Xứ

Tiễn Em

imagesQRA0IMMR

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s