Nhạc : Ngô Thụy Miên

Ngô Thụy Miên

 Bài Tình Ca Cho Em

Nắng Paris , Nắng Sài Gòn

Niệm Khúc Cuối

Tình Khúc Tháng Sáu

Từ Giọng Hát Em

Tình Khúc Buồn

imagesQRA0IMMR