Nhạc : Phạm Đình Chương

 

Phạm Đình Chương

 

Đôi Mắt Người Sơn Tây

Mộng Dưới Hoa

Nửa Hồn Thương Đau

imagesQRA0IMMR