Nhạc :Trịnh Công Sơn

Trịnh Công Sơn

 

Biển Nhớ

Còn Tuổi Nào Cho Em

Hát Cho Một Người Nằm Xuống

Như Cánh Vạc Bay

Nắng Thủy Tinh

Rừng Xưa Đã Khép

Thương Một Người 

Tình Xa

Tình Nhớ

imagesQRA0IMMR