Nhạc :Trịnh Công Sơn

Trịnh Công Sơn

 

Biển Nhớ

Còn Tuổi Nào Cho Em

Hát Cho Một Người Nằm Xuống

Như Cánh Vạc Bay

Nắng Thủy Tinh

Rừng Xưa Đã Khép

Thương Một Người 

Tình Xa

Tình Nhớ

imagesQRA0IMMR

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s