Nhạc : Nhạc Ngoại Lời Việt

Nhạc Ngoại Lời Việt

 

Người Yêu Dấu

Nỗi Sầu

Mưa Trên Biển Vắng

Sa Mạc Tình Yêu

Sao Đành Xa Nhau

Tình Lỡ Trăm Năm

imagesQRA0IMMR

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s