Nhạc : Nhạc Ngoại Lời Việt

Nhạc Ngoại Lời Việt

 

Người Yêu Dấu

Nỗi Sầu

Mưa Trên Biển Vắng

Sa Mạc Tình Yêu

Sao Đành Xa Nhau

Tình Lỡ Trăm Năm

imagesQRA0IMMR