Nhạc : Vũ Thành An

 

Vũ Thành An

10 Bài Không Tên

– Click vào PLAYLIST ở góc trái của video để chọn từng bài riêng biệt –

Một Lần Nào Cho Tôi Gặp Lại Em

Tình Khúc Thứ Nhất

imagesQRA0IMMR

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s