Nhạc : Đoàn Chuẩn & Từ Linh

 Đoàn Chuẩn

 

Thu Quyến Rũ

 

 Đoàn Chuẩn & Từ Linh

 

Gửi Gió Cho Mây Ngàn Bay

Lá Thư

Lá Đổ Muôn Chiều

imagesQRA0IMMR

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s