CHÚC MỪNG NĂM MỚI

XUÂN VỀ

 

TẾT ĐẾN

 

biết chúc gì đây

biết chúc ai đây

thôi thì

 

Xin chúc cho người dân ở trong nước có một năm mới tự dodân chủ