CHIỀU NƠI NÀY

 

Chiều nơi này,

chiều nghe xa vắng

Trời nơi này,

trời thăm thẳm xa

Phương hướng nào tìm ra bóng em

Trên vai ta chất chồng năm tháng

 

Chiều nơi này,

chiều thu xa vắng

Mùa thu này,

mùa thu thứ mấy

Trên đau buồn còn ai nhớ ai

Ôi tha hương dần phai tóc trắng

 

Chiều nơi này,

chiều thu im nắng

Ta nghe ra hồn sao trống vắng

Trên u hoài làm sao nhớ em

Đời lưu vong đong đầy cay đắng

 

Chiều nơi này,

chiều thu phai nắng

Ta trông trời còn đâu bóng em

Trên vai ta chở đầy năm tháng

Ôi tha hương tóc dần phai trắng

 

chusalan

10-2019

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s