khúc từ 42

 

tôi đã có hơn mười ngàn đêm

tôi mở mắt

để nhớ và để khóc

về một quê hương xa lắc

***

đã có rất nhiều đêm

tôi thức giấc

nghe đồng hồ tích tắc

để khóc

đất nước tôi sẽ mất

về tay lũ giặc tàu phương bắc

*****

tôi đã khóc

hằng đêm tôi đã khóc

dân tôi mất tự do vì tay những thằng-lãnh-tụ-ngoài-bắc

muốn có quyền uy nên phải làm nô lệ trước nhất

trong con mắt thấy tiền nặng hơn lòng ái quốc

****

tôi đã có

nhiều ngàn đêm

thức giấc giữa đêm khuya

nghĩ về thắng thua được mất

sống bốn mươi hai năm tự do

nên biết

giá của tự do ngày càng đắt

****

Tôi đã có rất nhiều đêm thức trắng

nghe đồng hồ tích tắc

nhớ thương hoài

một quê hương mất dần theo trí nhớ

chu sa lan

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s