Thương Tiếc

Những ca khúc sau đây xin dành tặng cho người lính VNCH, đã nằm xuống hay còn sống. Tiếng hát nhỏ nhoi và hèn mọn của tôi như chút xót thương và tiếc nhớ một thời đã qua… Riêng tặng cho Songhau& thuyduong.

Người ở lại Charlie.