Thương Tiếc

Những ca khúc sau đây xin dành tặng cho người lính VNCH, đã nằm xuống hay còn sống. Tiếng hát nhỏ nhoi và hèn mọn của tôi như chút xót thương và tiếc nhớ một thời đã qua… Riêng tặng cho Songhau& thuyduong.

Người ở lại Charlie.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s